TEATR TO AKTYWNA REFLEKSJA NAD SAMYM SOBĄ

EDUKACJA TEATRALNA W ZSZ

„Teatr wzywa do współprzeżywania, współcierpienia albo współoburzenia, współuśmiechu, współpogardy - choćby z danego dystansu”. Kierując się tą myślą, od wielu lat w Zespole Szkół Zawodowych propagujemy edukację poprzez teatr. Uczniowie naszej szkoły mogli oglądać m.in. inscenizacje klasycznych już utworów, np. Wesele, Tango, Kordian, Makbet, Romeo i Julia, Balladyna.

 

"Makbet"

 

"Makbet"

 

"Makbet"

Teatr jest formą  wyrażania emocji, ekspresji artystycznej, przekazu informacji i sposobem komunikowania się między ludźmi ( tj. między autorem i odbiorcą dzieła, reżyserem, aktorem i widzem).  Z tego powodu formy teatralne stały się dla nas nieodłącznym elementem edukacji  w szkole ponadgimnazjalnej.

 Według Andrzeja Hausbrandta „teatr, pobudzając pewne cechy psychointelektualne (ciekawość, skłonność do analizy, poczucie względności rzeczywistości) zachęca widza do badania świata, poszukiwania prób, objaśniania go i głębszego rozumienia. Jednocześnie teatr ukazując los człowieka w czasie i przestrzeni jest ważnym elementem humanizującym (...)". A właśnie taka koncepcja człowieka – istoty dążącej do rozwoju i samorealizacji - jest nam szczególnie bliska.  Z kolei Bogdan Suchodolski twierdzi, że „dzięki teatralnej edukacji człowiek staje się pełniejszy, wrażliwy na sytuacje i losy ludzkie, głębiej zaangażowany w tworzenie rzeczywistości, w której żyje i która warunkuje jego działalność”. Jest to, rzecz jasna, szczególnie istotne w okresie kształtowania się osobowości młodego człowieka.

 "Kordian"  "Kordian"  "Kordian"

Udział w przedstawieniu teatralnym  nie tylko staje się źródłem głębokiej satysfakcji osobistej, lecz często odgrywa istotną rolę terapeutyczną - zarówno dla aktorów, jak i widzów.  Już  Arystoteles dowodził, że teatr oczyszcza człowieka z negatywnej emocji.

Jarosław Olczak

 "Balladyna"

 "Balladyna"

 "Balladyna"

Drukuj E-mail