TEORIA I HISTORIA MUZYKI - KARTA PRACY

 

Zadanie 1.

Wyjaśnij pojęcia:

- uwertura

- adaggio

- rondo

- scherzo

- a capella

Zadanie 2.

Wymień nazwiska trzech kompozytorów określanych „klasykami wiedeńskimi” oraz nazwiska trzech kompozytorów XX w. nazywanych „nowymi klasykami wiedeńskimi”.

Zadanie 3.

Wyjaśnij pojęcie muzyka programowa. Podaj nazwiska dwóch kompozytorów tworzących symfonie programowe.

Zadanie 4.

Podaj nazwisko kompozytora (jednego!), który tworzył następujące formy muzyczne: opery, msze, koncerty brandenburskie, inwencje, pasje, kantaty religijne.

Zadanie 5.

Wpisz imię i nazwisko kompozytora obok tytułu symfonii

TYTUŁ SYMFONII

IMIĘ I NAZWISKO KOMPOZYTORA

FANTASTYCZNA

 

JOWISZOWA

 

POŻEGNALNA

 

KLASYCZNA

 

Zadanie 6.

Który współczesny kompozytor uważany jest za twórcę aleatoryzmu. Wyjaśnij, na czym polega ta technika kompozytorska.

Zadanie 7.

Wpisz obok każdego tytułu utworu nazwisko jego kompozytora, nazwę formy muzycznej (gatunku).

Tytuł

Imię i nazwisko twórcy

Gatunek (forma muzyczna)

Stworzenie świata

   

Wesele Figara

   

Eine kleine Nachtmusik

   

Zadanie 8

Jak nazywa się odbywający się w Polsce od 1956r. (a od 1958 corocznie) festiwal muzyki współczesnej?

Zadanie 9.

Podaj tytuł, rok oraz okoliczności powstania ostatniego dzieła Mozarta.

Zadanie 10.

Uporządkuj chronologicznie nazwiska kompozytorów, rozpoczynając od tego autora, który tworzył najwcześniej: Liszt, Monteverdi, Haydn, Bartok, Penderecki, Puccini, Czajkowski.

Drukuj E-mail